O MOVEO

O MOVEO

Organizacja Pracodawców Motoryzacji MOVEO zrzesza przedstawicieli firm usługowych z branży motoryzacyjnej. Jej głównym zadaniem jest wspieranie branży warsztatowej w wielu aspektach działalności jak na przykład ochrona przedsiębiorstw przed wadliwymi regulacjami prawnymi, które ich dotykają. MOVEO reprezentuje środowisko warsztatowe przed odpowiednimi urzędami - od gmin po ministerstwa oraz Sejm. Istotna rolą Moveo jest współpraca z przedstawicielami urzędów, którzy niejednokrotnie nie mają możliwości zdobycia informacji, niezbędnych do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawach istotnych dla branży motoryzacyjnej. Prawo zmienia się w kierunku zwiększania ochrony interesów kierowców. Warsztaty muszą więc stale podwyższać oferowane standardy usług. Sama konkurencja nie wystarczy, aby wypracować tutaj odpowiednie rezultaty, wręcz przeciwnie, wymagana jest współpraca niezależnych warsztatów. Edukacja w zakresie obsługi klienta, korzystanie z nowoczesnych systemów informatycznych, inwestycje w szkolenia - to rozwiązania, które proponujemy i przy których realizacji chcemy warsztatom pomagać.